Câu chuyện Chanh Việt

( Có tất cả 2 bài viết )

CHUYỆN MỘT NGƯỜI MÊ CHANH

30/07/2018

Đang yên đang lành với nghề xây dựng, Nguyễn Văn Hiển bỗng rẽ ngang làm nông dân. Thắc mắc thì anh cười: "Số phận đưa đẩy chứ ban đầu tôi mua đất, trồng chanh chỉ vì nhớ...

NGƯỜI XÂY CHUỖI GIÁ TRỊ CHO QUẢ CHANH

30/07/2018

Báo Doanh nhân Sài Gòn đã có bài phỏng vấn Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Công ty Chanh Việt, người xây chuỗi giá trị cho quả chanh Nằm cạnh quốc lộ...